Veiligheids Certificaat Oliver Stables

Informatie:

Stichting Veilige Paardensport wil, door middel van het veiligheidscertificaat, bereiken dat meer hippische accommodaties het maximale doen om de paardensport zo veilig mogelijk te maken.

Het digitale handboek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren en kan u, als accommodatiehouder,steunen bij het veilig maken en veilig houden van uw accommodatie. Het handboek is dynamisch van opzet: ingeval van nieuwe inzichten, veranderde regelgeving en/of wijzigingen van de landelijke standaarden zal het handboek geactualiseerd worden.

Om het voor u duidelijker te maken is ervoor gekozen een aantal eisen meer aan de dagelijkse praktijk aan te passen en toe te lichten met fotos. Het veiligheidsniveau op uw hippische accommodatie is wellicht al hoog en u doet al veel aan het voorkomen van ongevallen. Toch wordt de paardensector regelmatig geconfronteerd met ernstige incidenten. Mede door uw inzet ten aanzien van ongevallenpreventie willen we er voor zorgen dat het aantal ongevallen daalt en de ernst ervan afneemt. Het mag daarom niet onderschat worden hoe belangrijk preventieve maatregelen, ter voorkoming van ongevallen, zijn.

Ook van groot belang is het imago van uw bedrijf. Het veiligheidscertificaat geeft aan dat veiligheid een van de speerpunten van uw bedrijf is. Dit speelt een grote rol bij het aantrekken van nieuwe en het behouden van uw bestaande relaties/klanten.

Met veiligheid als basis zijn er drie winnaars: uw klanten, uw paarden en uzelf. Wij noemen het een win-win-win-situatie!

Om ons bewijs van het certificaat in te zien kunt u deze vinden op www.veiligpaardrijden.nl

Tweets
2003 - 2019 Oliver Stables. oliverstables.nl Website geupdate door Max Galis